Projekter / Forskning

Forskning

Forskning i Eagala modellen i Danmark
Der er indgået samarbejde med Syddansk Universitet. Status 2019: Randi Bilberg, adjunkt, projektleder SDU arbejder med PhD studerende om protokol til forskning af Eagala modellen. Anne Bitsch-Larsen Eagala certificeret psykiater som projekt ansvarlig. Karina Bjerremann certificeret Eagala, som projektleder i samarbejde med Odense Universitet. 
 
Om Eagala modellen
EAGALA modellen startede i USA i 1999. I dag er det en international organisation med 3500 aktive medlemmer. Organisationen er non-profit. Der afholders certificering over hele verden. Godkendt af den amerikansk psykologforening APA.
 
Historik om Eagala til Danmark
I 2005 deltog Anne Bitsch-Larsen, psykiater og overlæge, på EAGALA konference i USA. Efterfølgende blev EAGALA introduceret i 2006 gennem Elisabeth Wolle. Efterfølgende blev der uddannet terapeuter og hestekyndige i Danmark. 
 
I 2017 er ca. 45 certificerede i Danmark siden starten af 2006. Den danske netværksgruppe HAVOL.dk er aktiv.
 

Det blev startet i 2012 af Anne Bitsch-Larsen Eagala certificeret psykiater som projekt ansvarlig for Eagala. Karina Bjerremann certificeret Eagala, som projektleder i samarbejde med Andrew Moscowitz, professor i psykologi med lektor Helle Spindler.

Økonomi i projekt:
Region Syd støtted med løn for Anne Bitsch-Larsen.
Augustinus fonden støttede forløb for civile med PTSD.
Frivillige i projekt for veteraner med PTSD:
Mette Kristensen, Iben Bøgeholm Folkmann, Anette Paulsen Jensen, Michael Panduro Kragh, Kirsten Balle, Karina Bjerremann.

Der er blevet lavet 4 afhandlinger

Sara Gilling 2013

Signe Sverdlin 2013

Sofie Thorup 2014

Ingvill Komber 2016

Andrew Moscowitz flyttede til tyskland i 2016.

I 2017 indgået samarbejde med Odense Universitet. 
Det er frivilligt arbejde.