Projekter / Emotionel Intelligens hos Sygeplejere

Emotionel Intelligens hos Sygeplejere

Heste skal uddanne sygeplejersker

Heste skal uddanne ledende sygeplejersker, så de får styrket deres personlige og professionelle kompetencer, og udvikler deres lederegenskaber og følelsesmæssige intelligens

Projekt med heste som undervisere
I løbet af første halvår 2014, er det nye store projekt skudt i gang, der skal udforske hestens evne til at udvikle os mennesker personligt og i professionelle sammenhæng. Projektet skal undersøge, hvor effektivt heste-assisteret lederudvikling kan være, til at uddanne ledende sygeplejersker, ved at bidrage til at udvikle deres lederegenskaber og emotionelle intelligens.

Fortsættelse af succesfuldt pilot-studie
Et pilot-studie blev succesfuldt afsluttet i november 2012 af det britiske Center for Lederskab, under uddannelsescenteret for Landbrug, Fødevarer og Miljø sammen med det britiske sundhedscenter. Pilotprohejtet havde titlen: "The Effectiveness of Equine Guided Leadership Education In Developing Emotional Intelligence In Expert Nurses".

Pilot-studiet havde til formål, at undersøge om anvendelse af heste som undervisningsmedie til selvudvikling af sygeplejerskes følelsesmæssige intelligens, var muligt. Pilotstudiet blev en succes, og viste signifikante resultater. En af de hyppigste observationer fra de deltagende sygeplejersker i pilotstudiet var, at heste gjorde dem særdeles opmærksomme på deres kropssprog når de kommunikerede deres tanker, følelser og intentioner til andre. Disse indledende opmuntrende resultater, har nu lagt grundlaget for efterfølgelse studier der er større i deres afdækning af mulighederne for at bruge heste som undervisere, og i omfanget af problemstillinger og hypoteser der ønskes testet foruden en forøgelse af størrelsem af de forskellige målgrupper.

"Vi er glade for igen at arbejde med sygeplejersker og UK HealthCare i dette større projekt", udtaler Lissa Pohl, som er center assisterende chef og projektleder. "Med omkring 60 deltagere i studiet, skulle vores datamateriale gerne blive mere sikkert end pilot-studiet, med henblik på at fastlægge, om heste kan udvikle emotionel intelligens og kompetencer hos mennesker", udtaler Pohl.

Hesteassisteret lederudvikling - den grundlæggende ide
Hesteassisteret lederudvikling er en undervisningsform, der anvender heste til udvikling af mennesker i bl.a. personlig intelligens og lederkompetencer.

Den grundlæggende antagelse med heste-assisteret træning er, at heste spontant, ufiltreret, ærligt og umiddelbart, giver feedback på lederkompetencer og derfor er særdeles effektivitive sparingspartnere til at give mennesker mulighed for at tilegne sig indsigter og erkendelser om sig selv. Det er målet at disse indsigter kan vi mennesker efterfølgende så lære af, omsætte og anvende, både i vores professionelle og personlige tilværelse.

Målsætningen med projektet
Formålet med det nye store projekt er at udforske, om heste kan være effektive i undervisningen af sygeplejersker med henblik på ruste sygeplejerskerne mentalt, så dette efterfølgende kan være medvirkende til at skabe et tryggere miljø for patienter, bedre kommunikation til patienter og indbyrdes mellem hospitalspersonalet, og heraf et mere professionelt og højtlydende hospitalsmiljø.

Det nye projekt skal udforske kreative måder, hvorpå man ved brug af heste kan udvikle ledende sygeplejeskers følelsesmæssige intelligens. Konkret er indsatsen målrettet mod sygeplejerskernes selv-opfattelse, selvkontrol, social opmærksomhed og deres evne til relationsopbygning. Faktorer, som alle er vigtige forudsætninger, for at skabe effektive og professionelle samarbejdsrelationer og som er kritiske egenskaber, for at sikre et effektivt og højt præsterende hospitalsmiljø, og ikke mindst minimere risikoen for fejl, som følge af fejlkommunikation mellem de enkelte hospitalsenheder.

Projektets gennemførelse
Hestene vil udgøre den væsentligste undervisningskilde i projektet. Derfor vil sygeplejerskerne skulle indgå i en række øvelser sammen med heste.

Øvelserne vil blandt andet gå ud på, at deltagerne skal interagere med hestene i forskellige sammenhænge og på forskellige måder. Sygeplejerskerne skal bl.a. deltage i øvelser fra jorden, observere grupper af heste og deres indbyrdes ageren. De vil skulle håndtere hestene, så som at trække dem, strigle dem og løfte deres hove, ligesom de skal guide heste uden træk-tov, grime eller andre hjælpemidler igennem en forhindringsbane eller ind i et aflukke, uden nogen form for berøring.

I behandlingen af resultaterne fra studie,t vil forskerne sammenligne deltagernes sociale intelligens før og efter træningen. De vil at sammenholde resultaterne for både en kontrolgruppe og den eksperimentelle gruppe, udfra observatører og deltagernes egen adfærd og oplevelser.

Projekt der kan skabe ny standard
Det nye projekt skal inddrage anvendelsen af heste til at øge og forbedre sygeplejerskernes selvbevidsthed, selvkontrol, deres sociale opmærksomhed, kommunikation samt deres relationsopbygning til andre. Sygeplejerskenes kompetanceløft, er som nævnt et led i at skabe et mere professionelt hospitals miljø, der er mere velfungerende og skal bidrage til mere sikre, effektive, trygge og højt ydende hospitals-enheder. Såfremt projektet viser sig at give det forventede resultat, kan det bidrage til at sætte helt nye standarder for den fremtidige uddannelse af sundhedspersonale.

Erfaren partner på hesteområdet
Det amerikanske institut "The Horse Institute", som udbyder en række heste-assisterede læringsprogrammer, er partner for UK Center for Leadership Development og samarbejdspartner om projektet. Sammen vil de stå for publikationen af resultaterne fra projektet, ligesom The Horse Institute er med til at rejse de midler, der skal til, for at gennemføre programmet.

For særligt interesserede kan yderligere informationer om forskningsprogrammet og resultaterne fra det tidligere pilot-studie findes her

Se link til undersøgelse 
 
 
Link til fulde rapport